Press Releases

Mona Keijzer visits the Hiber headquarters.

This November the Dutch State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy visited Hiber’s headquarters.

Icons/16px/Location Created with Sketch. Amsterdam
Hiber Headquarters
Hero Image

English version

The Dutch government periodically appoints new National Icons. The nominees are selected by an independent jury. What does the jury consider when nominating the winners to the cabinet?

Under the chairmanship of Hans Wijers, the jury has selected three very interesting new National Icons. To become a National Icon, your innovative service or product must have (future) economic value for the Netherlands, contribute to the major global, social challenges and be demonstrably technologically innovative on a global scale. The jury also looked at entrepreneurial capacities and what the added value of a possible iconic status would be for the company. At Hiber, the jury saw strong entrepreneurship combined with creative innovation, and thus a great economic and social potential.

The winners are then assigned a minister or state secretary as ambassador. You’re the ambassador for Hiber. What do you expect to do for Hiber over the next three years?

The ambassadorship focuses on network support. Think of questions such as: how do things run for the government, who is handy to know, where can you go for subsidies or support in doing international business. During my visit to Hiber, we talked about exactly what I can do for them. In any case, wherever I get the chance, I will put Hiber in the spotlight, both nationally and internationally, for example during trade missions. That’s why I’m glad that Hiber is coming with me to Las Vegas in January, to the Consumer Electronics Show, the largest technology fair in the world.

 
“The Hiber satellites are bringing energy-efficient and affordable ‘Internet of Things’ to the most remote places on earth. The possibilities are endless, especially for farmers, fishermen, and transporters.”

Mona Keijzer

What role do you think the Internet of Things will play in the global economy?

More and more devices, expected to be 30 billion by 2020, are connected to the Internet. Smart thermostats, refrigerators, toys and TVs: they are attractive to consumers and offer entrepreneurs additional revenue opportunities. The Internet of Things also has major social applications: think of making it possible to read ground water sensors that can help farmers with their business operations. The Netherlands is at the forefront of digital infrastructure and we want to maintain that position. Hiber’s technology can play an important role in this: their network offers the possibility of placing smart devices anywhere in the world.

How do you think it is that innovations such as WiFi, Bluetooth and Hiberband come from Dutch soil?

More and more devices, expected to be 30 billion by 2020, are connected to the Internet. Smart thermostats, refrigerators, toys and TVs: they are attractive to consumers and offer entrepreneurs additional revenue opportunities. The Internet of Things also has major social applications: think of making it possible to read ground water sensors that can help farmers with their business operations. The Netherlands is at the forefront of digital infrastructure and we want to maintain that position. Hiber’s technology can play an important role in this: their network offers the possibility of placing smart devices anywhere in the world.

Dutch version

Periodiek benoemt de Nederlandse regering nieuwe Nationale Iconen. De genomineerden worden geselecteerd door een onafhankelijke jury. Waar kijkt de jury naar bij het voordragen van de winnaars aan het kabinet?

“De jury heeft onder voorzitterschap van Hans Wijers drie zeer interessante, nieuwe Nationale Iconen aangewezen. Om Nationaal Icoon te worden moet je innovatieve dienst of product (toekomstige) economische waarde hebben voor Nederland, bijdragen aan de grote mondiale, maatschappelijke opgaven en aantoonbaar technologisch innovatief zijn op wereldschaal. Ook heeft de jury gekeken naar ondernemerscapaciteiten en wat de meerwaarde van een eventuele icoonstatus zou zijn voor het bedrijf. Bij Hiber zag de jury sterk ondernemerschap gecombineerd met creatieve innovativiteit, en daarmee een grote economische en maatschappelijke potentie.”

 
“De satellieten van Hiber brengen energiezuinig en goedkoop ‘Internet of Things’ naar de meest afgelegen plekken op aarde. De mogelijkheden zijn eindeloos, vooral voor boeren, vissers en vervoerders.”

Mona Keijzer

Vervolgens krijgen de winnaars een minister of staatssecretaris aangewezen als ambassadeur. U bent de ambassadeur voor Hiber. Wat verwacht u de komende drie jaar te kunnen betekenen voor Hiber?

“Bij het ambassadeurschap ligt de nadruk op netwerkhulp. Denk aan vragen als: hoe lopen de hazen bij de overheid, wie is handig om te kennen, waar kun je terecht voor subsidies of ondersteuning bij internationaal zakendoen. Tijdens mijn bezoek aan Hiber hebben we het gehad over wat ik precies voor ze kan betekenen. In elk geval zal ik waar ik de kans krijg Hiber nationaal én internationaal in de schijnwerpers zetten, bijvoorbeeld bij handelsmissies. Daarom ben ik ook blij dat Hiber met me meegaat naar Las Vegas in januari, naar de Consumer Electronics Show, de grootste technologiebeurs ter wereld.”

Welke rol denkt u dat het Internet of Things gaat spelen in de mondiale economie?

“Steeds meer apparaten, naar verwachting dertig miljard in 2020, zijn verbonden met het internet. Slimme thermostaten, koelkasten, speelgoed en tv’s: ze zijn aantrekkelijk voor consumenten en bieden ondernemers extra kansen op inkomsten. Internet of Things heeft ook grote maatschappelijke toepassingen: denk aan het mogelijk maken van het uitlezen van grondwatersensoren die boeren kunnen helpen met hun bedrijfsvoering. Nederland loopt voorop als het gaat om digitale infrastructuur en die positie willen we behouden. De technologie van Hiber kan daar een belangrijke rol in spelen: hun netwerk biedt de mogelijkheid om overal ter wereld slimme apparaten te plaatsen.”

Hoe denkt u dat het komt dat innovaties als Wifi, Bluetooth en Hiberband van Nederlandse bodem komen?

“Nederland is van oudsher een innovatieland. Dat begon al bij het gevecht tegen het water, waarbij we werden gedwongen samen te werken. Dat doen we eigenlijk nog steeds. We zitten in ons kleine landje enorm dicht op elkaar met ondernemers en onderzoekers van wereldklasse, en overheden die hen ondersteunen. Door intensieve samenwerking tussen die partijen is de innovatiekracht en daarmee het concurrentievermogen van Nederland de afgelopen jaren alleen maar verder versterkt. Nederland is in 2019 wederom aangemerkt als Europees innovatieleider en we zijn voor het eerst de meest concurrerende economie van Europa. Met onze typische poldermanier van samenwerken zorgen we voor Nederlandse topinnovaties die wereldwijde problemen oplossen én bijdragen aan onze economie.”

Interested in Hiberband?

Let us help you.

Interested in Hiberband?

Let us help you.

Interested in HiberHilo?

Let us help you.

Interested in HiberHilo?

Let us help you.

Get a quote for a starterkit.

Get a quote for a starterkit.

Get a quote.

Get a quote.

Interested in HiberEasypulse?

Let us help you.

Interested in HiberEasypulse?

Let us help you.

Interested in the battery HiberEasypulse?

Get the datasheet.

Interested in the battery HiberEasypulse?

Get the datasheet.

Interested in the CAN Bus HiberEasypulse?

Get the datasheet.

Interested in the CAN Bus HiberEasypulse?

Get the datasheet.